ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပုံ ေငြစကၠဴ ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ဖို႔အဆို တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကန္႔ကြက္

Posted by on in လႊတ္ေတာ္ေရးရာ, သတင္း

Details

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မတ္တပ္ရပ္ ကန္႔ကြက္ခဲ႔တဲ႔ အနာဂတ္ကာလ ေငြစကၠဴေတြမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပံု ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝေပးဖို႔အဆို ေထာက္ခံသူမ်ားတဲ႔အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ေအာင္ဆန္းဦးက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 17.11.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)