ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃၇ ႏွစ္ျပည့္ သူတုိ႔ေျပာစကား

Posted by on in Voxpop

Details

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃၇ ႏွစ္ျပည့္ သူတုိ႔ေျပာစကား
ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္စုိး (မုံရြာ)
တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)