ဖြဲ႔စည္းပံုထဲက ကာလံု အခန္းက႑

Posted by on in DVB Debate, အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑

Details

DVB Debate – “ဖြဲ႔စည္းပံုထဲက ကာလံု အခန္းက႑”

“ကာလံုရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ တာ၀န္က ၂ ခု။ ကာလံုအဆုိျပဳခ်က္ျဖင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရမယ္. ေနာက္တခုက အေရးေပၚကာလ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ကိစၥေတြ. အဲဒီမွာ အဓိကအားျဖင့္ ၂ ပုိင္း။ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအလုိက္ သမၼတက ကာလံုနဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီး အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာတာ။ တျပည္လံုးက ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရျဖစ္ေနလို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ အာဏာလႊဲအပ္တာေပါ့။”
ဦးရဲထြန္း(သီေပါ) – ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ

“တခမ္းတနားေတြ မလိုဘူး အခ်ိန္မေရြး ေန႔တုိင္းေတြ႔လို႔လည္း ရတာပဲ။ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့လူေတြ သာသနာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ေခၚၿပီး ေဆြးေႏြးလို႔ရတယ္။ မေခၚလည္း ဒါပဲ။ ကာလံုေခၚမွ တုိင္းျပည္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲမွာ တလံုးမွ မေဖာ္ျပထားဘူး။”
ဦးေဌးဦး(စိန္ဂၽြန္း) – တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန

“သမၼတကိုယ္တုိင္က အရပ္သား စစ္စစ္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူဟာ စစ္မႈေရးရာ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ စစ္သားတေယာက္လို ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ သိမွာမဟုတ္ဘူး။ ကာလံုမွာ ေခၚယူေတြ႔ဆံုျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဖက္အျမင္ကုိ ပုိေဆြးေႏြးလို႔ ရ လာႏုိင္မယ္။ အကုန္လံုး အျမင္ကုိ ပုိသိရွိလာႏုိင္မယ္။”
ေဒါက္တာ ႏုိင္ေဆြဦး – တည္ေထာင္သူ၊ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး အဖြဲ႔

DVB TV – 03.09.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)