ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ ့၀န္းရံျပည္သူေတြကို ျပန္လြတ္ေပးဖို ႔ဆႏၵျပ

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

ေက်ာင္းသားသပိတ္မွာ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ ့၀န္းရံျပည္သူေတြကို ျပန္လြတ္ေပးဖို ့အတြက္ရန္ကုန္ျမိဳ ့သိမ္ၾကီးေစ်း တ၀ိုက္မွာ ေၾကြးေက်ာ္သံေတြနဲ ့ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။ အိမမမြန္

Leave a Reply

  • (will not be published)