ျမန္မာဝတ္စံုကို ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္း တီထြင္ဝတ္ဆင္တာေတြ ျပန္လည္ေခတ္စား

Posted by on in လူမႈေရး, သတင္း, အႏုပညာ

Details

ျမန္မာဝတ္စံုကို ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္း တခုအျဖစ္ တီထြင္ဝတ္ဆင္တာေတြ ျပန္လည္ ေခတ္စားလာပါတယ္။ သူဇာလင္း သတင္းေပးပို႕ထားပါတယ္။
DVB TV – 12.07.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)