ပဲအက်ပ္အတည္း ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းမလဲ

Posted by on in Editoral Talk, အပတ္စဥ္က႑

Details

ပဲအက်ပ္အတည္း ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းမလဲ အယ္ဒီတာ့စကား၀ုိင္း
တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္

Leave a Reply

  • (will not be published)