တျခားသီးႏွံေတြၾကားထဲမွာ ေရာၿပီးစိုက္ပ်ဳိးရတဲ့ ပဲဇင္းငံု တုိ႔ေခတ္လယ္ယာ

Posted by on in အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑, ေခတ္သစ္လယ္ယာ

Details

တျခားသီးႏွံေတြၾကားထဲမွာ ေရာၿပီးစိုက္ပ်ဳိးရတဲ့ ပဲဇင္းငံု …….
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေဆာက္ေက်းရြာက ပဲဇင္းငံုစိုက္ေတာင္သူေတြ ဘယ္လို အခက္အခဲေတြၾကံဳေတြ႔ေနရလဲဆိုတာကို ဒီတပတ္ တို႔ေခတ္လယ္ယာ အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ထားပါတယ္။
DVB TV – 12.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)