ပုဂၢလိက လႊဲေျပာင္းမႈက ျပည္သူေတြအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးလား ဆိုးက်ိဳးလား?

Posted by on in DVB Debate, အပတ္စဥ္က႑

Details

DVB Biz Debate – ပုဂၢလိက လႊဲေျပာင္းမႈက ျပည္သူေတြအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးလား ဆိုးက်ိဳးလား?

“အေရးယူတယ္ဆိုတဲ့အပိုင္းမွာ သူတို႔ ေျပာၾကပါတယ္။စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီးျပီ ။ျပင္လို႔မရေတာ့ဘူး လုပ္လို႔မရ ေတာ့ဘူး။ဒါကအားလံုးသေဘာတူထား တာ။ကၽြန္ေတာ္မျငင္းပါဘူး။သို႔ေသာ္ ခ်ဳပ္ထားတဲ့စာခ်ဳပ္ေတြဘယ္ေလာက္ အထိတရားဝင္လဲ။ဘယ္ေလာက္အထိဥပေဒအရေဘာင္ထဲ မွာရိွသလဲ။ တိုင္းျပည္က တကယ္နစ္နာတယ္။စက္ရံုၾကီးေတြ အၾကီးၾကီးေတြယူျပီး ဘာမွလဲမလုပ္ဘူး။ ထုတ္လုပ္မႈလဲမတက္ဘူး။ ဒီလိုေစ်းေခၚေရာင္းတဲ့ပံုစံ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခ်ဳပ္ထားတဲ့စာခ်ဳပ္ကိုျပန္ review လုပ္ႏို္င္တဲ့ဥပေဒ ရိွပါတယ္”
– ဦးေအးလြင္(ဗဟိုစီးပြားေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

“တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေတြကိုေတာ့ Privatizationလုပ္ရမယ္။တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေတြ ကိုေတာ့ commercial ပံုစံလုပ္ရမယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာခက္ တဲ့ျပႆနာက အစိုးရအဖြဲ႕ၾကီးေတြမွာလုပ္တဲ့လူဟာ သူက စီးပြားေရး လည္းလုပ္တယ္။တဖန္သူက Regulator ျပန္ျဖစ္တယ္။ဒီေတာ့ အစိုးရမွာ Knowledge ရိွဖို႔ လိုတာေပါ့”
– ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း(Financial consultant)

“ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြကို ပုဂၢလိကလႊႊဲေျပာင္းတဲ့ေနရာမွာ အစိုးရက နည္းလမ္း ၃ခုနဲ႔သြားပါတယ္။တစ္အခ်က္က ဒီအလုပ္သမားေတြကို ေလွ်ာ္ေၾကးပင္စင္ေပးျပီးေတာ့ အျငိမ္းစား ယူခိုင္းတာ။ဒုတိယကေတာ့ ေလွ်ာ္ေၾကးပင္စင္ေပးျပီးေတာ့ ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းေတြမွာ ျပန္လည္ ထည့္သြင္းတာ။ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာေရႊ႕လိုက္ တာ။ဒီေနရာမွာ အလုပ္သမားေတြ အတြက္အခက္အခဲမျဖစ္ေအာင္ အစိုးရကဘယ္လိုထည့္သြင္းေျဖရွင္းသင့္သလဲဆိုတာကို သိခ်င္ပါတယ္”
– ဦးရဲႏိုင္ဝင္း

“ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဟိုတယ္ေတြကို ပုဂၢလိကထံလႊဲေျပာင္းေပးတုန္းက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ေစ်းျပိဳင္စနစ္နဲ႔ နန္းျမိဳင္ဟိုတယ္ကို ရယူခဲ့တာပါ။ဟိုတယ္က အခန္း ၃၀၂ ခန္းရိွျပီး ေျမ ၁၅ ဧကရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျမဧက ၁၅ ဧကေပၚမွာ tourism web တခုတည္ေဆာက္မယ္ ဆိုျပီး proposal တင္သြင္းခဲ့ျပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့တာပါ။ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရခဲ့ဘူး။ အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးျပပါတယ္။အဲ့ဒါ အခု Review လုပ္ဖို႔ဆိုျပီး စီးေကာ္ကိုတြင္သြင္းမယ္လို႔ေျပာပါတယ္”
ဦးေဌးေအာင္ (ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္)

“Privatization မလုပ္ခင္မွာ corporatization ဆိုတာ တခုရိွပါေသး တယ္။ဒီ corporatization ဆိုတဲ့ သေဘာက အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းေတြကို ကုမၸဏီလုပ္ငန္းတခုလိုမ်ိဳးၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္း ေတြဟာ အျမတ္ရိွတဲ့အခ်ိန္မွာ အျမတ္တခုလံုးကိုအစိုးရကို ျပန္ေပးရတယ္။ အဲ့ဒီအျမတ္ကို သိမ္းထား ျပီးလုပ္ငန္းေတြမွာထပ္တိုးခ်ဲ႕မယ္ ျပီးရင္ အစိုးရကို shareholder အေနနဲ႔ၾကည့္ျပီး အျမတ္ေဝစု အေနနဲ႔ ခြဲေပးမယ္ဆိုရင္ကုမၸဏီပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ကုမၸဏီပိုင္အေနနဲ႔အစိုးရ လုပ္ငန္းေတြကို ေသခ်ာ cooperate government ေကာင္းေကာင္း နဲ႔ျပန္ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။ျပီးေတာ့မွ ဒုတိယအဆင့္မွာ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းေတြ ကို Privatization လုပ္သင့္တယ္ဆိုတာစဥ္းစားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္”
– ေဒါက္တာေအာင္သူရ (CEO, Thura Swiss Co. Ltd)
DVB TV – 15.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)