ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္(ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ)

Posted by on in ပါတီမိတ္ဆက္

Details

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္(ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ)
ရုိက္ကူး – ဖုိးေက်ာ္၊ လြင္မွဳိင္း
အခ်က္အလက္ – Documentation Unit
တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)