ပန္းခ်ီ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေလာက

Posted by on in အပတ္စဥ္က႑, အမ်ဳိးသမီး စကား၀ုိင္း

Details

ပန္းခ်ီ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေလာက အမ်ိဳးသမီး စကား၀ုိင္း
တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း
DVB TV – 13.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)