ပန္းခ်ီပန္းပုအနုပညာရွင္ေတြအေနနဲ႕ေစ်းကြက္သိိိီးသန္႕မရွိတဲ့အတြက္ရပ္တည္ဖို႕ခက္ခဲ

Posted by on in နည္းပညာ, သတင္း

Details

ပန္းခ်ီပန္းပုအနုပညာရွင္ေတြအေနနဲ႕ေစ်းကြက္သိိိီးသန္႕မရွိတဲ့အတြက္ရပ္တည္ဖို႕ခက္ခဲလာတယ္လို႕ပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕ကေၿပာပါတယ္။ခင္နွင္းၿဖဴစိုးေပးပို့ထားတာပါ။ရိုက္ ခင္နွင္းၿဖဴစိုး

Leave a Reply

  • (will not be published)