ပန္းခ်ီစုိး၀င္းျငိမ္း ရုပ္သံမွတ္တမ္း

Posted by on in မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္, ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Details

ပန္းခ်ီစုိး၀င္းျငိမ္း ရုပ္သံမွတ္တမ္း (စကခ်္မ်ားကုိ ဖန္တီးသူ)
ရုိက္ကူး – ေဇယ်
တည္းျဖတ္ – ထြန္းေက်ာ္

Leave a Reply

  • (will not be published)