ေက်ာက္စိမ္းေျမက ပဋိပကၡ

Posted by on in Close_Up, အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑

Details

ေရမေဆးေက်ာက္ ရွာသူ (၃)ဦးေသဆံုး (၅)ဦးဒဏ္ရာရၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ (၉)ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့တဲ့ ခႏၲီး ရတနာေျမမ နန္စီပြန္ေဒသ မက်န္ခ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ထဲက ပဋိပကၡ အေၾကာင္းကို အနီးကပ္ေတြ႕ျမင္ရပါမယ္။
DVB TV – 07.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)