နာဂစ္အေမြ

Posted by on in ေခတ္ၿပဳိင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

Details

နာဂစ္ေၾကာင့္ ပ်က္ခဲ့ရတဲ့ ဘဝနဲ႔ ရခဲ့ရတဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာေတြေၾကာင့္ နလန္မထူႏိုင္ေသးတဲ့ဘဝေတြထဲက မိသားစုတစ္စုအေၾကာင္းကို ရႈစားၾကပါမယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)