နတ္ဖြက္တဲ့ၿမဳိ႔ တနသၤာရီ အနီးတ၀ုိက္ တုိ႔ျပည္တို႔ေျမ

Posted by on in တို႔ျပည္ တို႔ေျမ, အထူးအစီအစဥ္မ်ား

Details

တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးထဲမွာရွိတဲ့ တနသၤာရီၿမိဳ႕ေလးအေၾကာင္း ၾကားဖူးၾကပါသလား။ အခုတပတ္ တို႔ျပည္တို႔ေျမအစီအစဥ္ကေန ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ ေပးသြားမွာကေတာ့ နတ္ဖြက္တဲ့ၿမိဳ႕ လို႔ တင္စားေခၚေဝၚရေလာက္ေအာင္ လူသိနညး္တဲ့ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးထဲမွာရွိတဲ့ တနသၤာရီၿမိဳ႕ေလးအေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

DVB TV – 08.04.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)