နည္းပညာအခက္ခဲေၾကာင့္ မႏၱေလးတိုင္းက SME စက္မူလုပ္ငနး္တခ်ိဳ႕ပိတ္သိမ္း

Posted by on in နည္းပညာ, သတင္း

Details

နည္းပညာအခက္ခဲနဲ႕ ေခ်းေငြလံုေလာက္စြာ မရရွိတာေၾကာင့္ မႏၱေလးတိုင္းက SME စက္မူလုပ္ငနး္တခ်ိဳ႕ လံုးဝပိတ္သိမ္းတဲ့အထိရိွလာပါတယ္။ တာရာ သတင္းေပးပို႔ထားတာပါ။

Leave a Reply

  • (will not be published)