ဒူးရင္းသီး စားပြဲေတာ္မွာ ဒူးရင္းသီး မလုံေလာက္

Posted by on in နယ္သတင္း, ပြဲေတာ္, သတင္း

Details

၄၅ ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပတဲ့ ​ ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္က ဒူးရင္းသီး စားပဲြေတာ္မွာ ဒူးရင္းသီး မလံုေလာက္မႈနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။ သူဇာလင္း သတင္းေပးပို႔ ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)