ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ပင္လံု ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာ

Posted by on in DVB Debate, အထူးအစီအစဥ္မ်ား

Details

DVB Debate – ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ပင္လံု ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာ

“အန္စီေအရဲ႕ အစမွာ လမ္းေၾကာင္းမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြရဲ႕ ပါ၀င္မႈနဲ႔ စခဲ့တယ္လို႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ စာခ်ဳပ္ေရးခဲ့ခ်ိန္မွာ အားလံုးပါ၀င္ခဲ့တယ္ ဒီစာခ်ဳပ္ကုိ ဦးတည္ၿပီး ကုိင္ၿပီးမွ သြားသင့္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္”
ေဒၚေစာျမရာဇာလင္း – ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ

“ညီလာခံကထြက္လာတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ဟာ တႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ လႊမ္းၿခံဳတဲ့ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီမႈ အခ်က္ ၃၇ ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ညီလာခံတက္ေရာက္သူေတြက က်ေနာ္တုိ႔ ဒါလုိခ်င္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာလုိ႔ ထည့္ထားတဲ့အခ်က္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။”
ေဒါက္တာ အင္ဒရူး ငြန္က်ံဳးလ်န္ – အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ၊ ဥပေဒ အတုိင္ပင္ခံ

“ညီလာခံမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တဲ့ အပိုင္းေတြရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအစုအဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈမွာေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မေပးလုိက္ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မေပးလုိက္ရတဲ့ အေၾကာင္းက အဓိကက အခ်ိန္ ေၾကာင့္”
မင္းေဇယ်ာဦး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔၀င္

“အားလံုးပါ၀င္ေရး all inclusive ဆုိတဲ့ စကားရပ္ကုိ က်ေနာ္ေတာ့ မေက်လည္ဘူး လက္ေတြ႔သိပ္မက်ဘူးလုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္”
ဦးေက်ာ္၀င္း – စာေရးဆရာ

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ ခြဲထြက္ခြင့္က ညီလာခံမွာ အေတာ္ေလး ညႇိမရတဲ့ စကားလံုးေတြျဖစ္သြားတယ္ဗ်”
ေဒါက္တာ အင္ဒရူး ငြန္က်ံဳးလ်န္ – အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ၊ ဥပေဒ အတုိင္ပင္ခံ

“ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ နယ္ေျမကေန မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရ ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့ package သေဘာတူထားခ်က္ေတြ ပါတယ္လုိ႔လည္း ၾကားတယ္. နယ္ေျမက ခြဲထြက္မယ္ဆုိရင္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကလည္း အလိုလုိ ပ်က္သြားမယ္ ပက္ေက့ခ်္ သေဘာတူညီမႈမ်ိဳး လုိ႔ သိရတယ္”
ဦးေက်ာ္၀င္း – စာေရးဆရာ

DVB TV – 11.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)