ဒီမုိကေရစီႏွင့့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

Posted by on in ပါတီမိတ္ဆက္

Details

ဒီမုိကေရစီႏွင့့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး
အခ်က္အလက္ – Documentation Unit
တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)