ဒီဗြီဘီ လူငယ့္အသံ အစီအစဥ္ (01.06.2016)

Posted by on in လူငယ့္အသံ, အထူးအစီအစဥ္မ်ား

Details

ဒီဗြီဘီ လူငယ့္အသံ အစီအစဥ္ ေတြမွာေတာ့ ထူးျခားတဲ့ သတင္းဓါတ္ပံုုေတြနဲ႔အတူ အစိုုးရသစ္လက္ထက္ ရက္ ၁၀၀ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြရဲ႔ လႈပ္ရွားမႈ အေျခအေနအေၾကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းနဲ႔ လူငယ္က်ဴ႕ အစီအစဥ္ေတြကိုု တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။
DVB Youth Voice – 01.06.2016

Leave a Reply

  • (will not be published)