ဒီဇင္ဘာ ေက်ာင္းသား အားကစားပြဲေတာ္မ်ား ျပန္လည္က်င္းပႏုိင္ဖုိ႔ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္

Posted by on in ပညာေရး, ပြဲေတာ္, သတင္း, အားကစား

Details

ဒီဇင္ဘာ ေက်ာင္းသား အားကစားပြဲေတာ္ေတြ ျပန္လည္က်င္းပႏုိင္ဖို႔ က်န္းမာေရးႏွင္႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ေအာင္ဆန္းဦးက ေပးပို႔ထားတာပါ။
DVB TV – 07.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)