ထဲထဲ၀င္၀င္းေရြးေကာက္ပြဲအျမင္

Posted by on in ထဲထဲ၀င္၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္

Details

ထဲထဲ၀င္၀င္းေရြးေကာက္ပြဲအျမင္
တင္ဆက္ – စုိးသီဟ၊ ေအးမိစံ
ရုိက္ကူး – စုိးသီဟ၊ ညီလင္းထြန္း၊ ရဲ၀င္းထုိက္၊ Archive
တည္းျဖတ္ – စုိးသီဟ၊ ေအးမိစံ

Leave a Reply

  • (will not be published)