ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္ အစီအစဥ္

Posted by on in ထဲထဲ၀င္၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္

Details

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္ အစီအစဥ္

တင္ဆက္/တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ
ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ

Leave a Reply

  • (will not be published)