ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္

Posted by on in ထဲထဲ၀င္၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္

Details

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္
တင္ဆက္ – ေအးမိစံ
ရုိက္ကူး – ဆန္နီ
တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ
အခ်က္အလက္ – ဦးခင္သန္း၊ မ်ဳိးသူရဦး၊ အိအိျဖဳိး

Leave a Reply

  • (will not be published)