ထုိင္းႏဳိုင္ငံ စတြန္း၊ စုန္ခလာ၊ နဲ႕ ရေနာင္ ၃ခရိုင္အတြင္းက လူကုန္ကူးမႈေနာက္ဆက္တြဲ

Posted by on in နယ္စပ္, မႈခင္း, သတင္း

Details

ထုိင္းႏဳိုင္ငံ စတြန္း၊ စုန္ခလာ၊ နဲ႕ ရေနာင္ ၃ခရိုင္အတြင္းက လူကုန္ကူးမႈမွာ အေရးအပါဆံုးလူလို႕ ယူဆရသူ တဦးကို ထပ္မံ ဖမ္းဆီရမိ သလို လူေသအေလာင္း သံုးေလာင္းလဲ ထပ္မံေတြ႕ရွိထားပါတယ္။ ေဒၚခင္မင္းေဇာ္ သတင္းေပးပို႕ထားပါတယ္။ ရိုက္ကူး ဂ်ိဳး

Leave a Reply

  • (will not be published)