ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္ အစီအစဥ္

Posted by on in ထဲထဲ၀င္၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္

Details

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္ အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေအးမိစံ
ရုိက္ကူး – ဆန္နီ

Leave a Reply

  • (will not be published)