“တို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းစဥ္”- ေတးဆို၊ မာမာေအး

Posted by on in MTV, ေတးဂီတ, ေဖ်ာ္ေျဖေရး

Details

“တို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းစဥ္”- ေတးဆို၊ မာမာေအး (၁၇ ဇူလိုင္ ၂၀၁၃)

Leave a Reply

  • (will not be published)