တိုင္းျပည္စီးပြား တုိးတက္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံတြင္း ေငြေတြ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ရန္လုိ

Posted by on in စီးပြားေရး, သတင္း

Details

တုိင္းျပည္စီးပြား တုိးတက္ဖုိ႕ရာ ႏုိင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ေငြေတြ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပါတ္ႏုိင္ဖုိ႔ အဓိက က်တယ္လုိ႔ စီမံကိန္း ဘ႑ာေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ ဦးေဇာ္ေဖသတင္း ေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

DVB TV – 31.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)