– တပတ္အတြင္း မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

Details

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂) ရက္ေန႔မွ ေမလ(၈)ရက္ေန႔အထိ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္
ရုိက္ကူး – စည္သူေဇယ်၊ ယြန္းရတီ
တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

Leave a Reply

  • (will not be published)