တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္း

Posted by on in တပတ္အတြင္းစီးပြားေရး

Details

တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္း
တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀၊ တာရာ
ရုိက္ကူး – DVB
တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

Leave a Reply

  • (will not be published)