တပတ္အတြင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္

Posted by on in တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

Details

တပတ္အတြင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္
ရုိက္ကူး – စည္သူေဇယ်
တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

Leave a Reply

  • (will not be published)