တစ္ပတ္အတြင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

Details

တစ္ပတ္အတြင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္
ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – လြင္မႈိင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)