တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္/ရႈံးအမွတ္စာရင္းမ်ားကုိ ေန႔ခ်င္းျပီး ထုတ္ေပး

Posted by on in ပညာေရး, သတင္း

Details

(၂၀၁၇)ခုနွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္၊ရံႈးအမွတ္စာရင္းေတြကို ဇြန္လ(၁၉) ရက္ေန႔မွစၿပီး ေန႕ခ်င္းၿပီးစနစ္နဲ႔ ထုတ္ေပးေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ဆုဆုသြယ္ကေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 20.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)