ဇြန္ ၆ အလုပ္သမားသပိတ္ ၄၃ ႏွစ္ျပည့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

Posted by on in ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Details

ဇြန္ ၆ အလုပ္သမားသပိတ္ ၄၃ ႏွစ္ျပည့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း
တင္ဆက္ – ေမာင္တူး
DVB TV – 06.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)