ဆဲဗင္းဂ်ဴလုိင္ ၅၄ ႏွစ္ေျမာက္ရုပ္သံ

Posted by on in ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Details

ဆဲဗင္းဂ်ဴလုိင္ ၅၄ ႏွစ္ေျမာက္ရုပ္သံ
ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ လွလွ၀င္း၊ ကုိခန္႔၊ ရီရီထြန္း၊ ရန္ႏုိင္စုိး၊ ၀င္းကုိကုိထြန္း
တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)