ဆိတ္သားမုန္႔လုပ္နည္း လူတုိင္းခ်က္ႏုိင္တယ္

Posted by on in လူတိုင္းခ်က္ႏိုင္တယ္, အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑

Details

DVB TV – ဆိတ္သားမုန္႔လုပ္နည္း လူတုိင္းခ်က္ႏုိင္တယ္
ထုတ္လုပ္ / တင္ဆက္ – ေအာင္မုိးသူ

Leave a Reply

  • (will not be published)