ဆရာမ်ားေန႕(ျမင္းျခံ)မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားေျပာစကား

Posted by on in Voxpop

Details

ဆရာမ်ားေန႕(ျမင္းျခံ)မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားေျပာစကား
ရုိက္ကူး – ရီရီထြန္း(ျမင္းျခံ)
တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)