ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ စာေပေပာာေျပာပြဲ (၁၁ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၄)

Posted by on in စာေပနယ္မွ ပဲ့တင္သံမ်ား, စာေပအႏုပညာ

Details

စာေပနယ္မွ ပဲ့တင္သံမ်ား – ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ စာေပေပာာေျပာပြဲ (၁၁ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၄)

Leave a Reply

  • (will not be published)