စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္အေျခအေန ပုံမွန္ရိုးရိုးသားသား မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာ

Posted by on in စီးပြားေရး, သတင္း

Details

ရန္ကုန္ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ ရဲ႕ အေျခအေနဟာ ပံုမွန္ရိုးရိုးသားသားေစ်းကြက္ အေျခအေနမဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔ ရွယ္ယာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ေက်ာ္ေဇယ် သတင္းေပးပို႔တာပါ။
DVB TV – 09.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)