စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

Posted by on in စီးပြားေရးေလာက

Details

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – သုိက္ဇင္
ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး
တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

Leave a Reply

  • (will not be published)