စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

Posted by on in စီးပြားေရး, စီးပြားေရးေလာက

Details

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ညီငယ္
ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

Leave a Reply

  • (will not be published)