စီးတီးတကၠစီ ေတြကို မွတ္ပံုတင္ လိုင္စင္နက္ေတြကို က်ပ္မတ္ေပးသင့္

Posted by on in သတင္း, ဥပေဒဆုိင္ရာ

Details

စီးတီးတကၠစီ ေတြကို မွတ္ပံုတင္ေနရေပမယ့္ လိုင္စင္အနက္နဲ႔ေမာင္းေနတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြပါ က်ပ္မတ္ေပးသင့္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီသတင္းကို စိုးယုေဇာ္ကေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 17.11.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)