စီမံကိန္​း​ေနာက္​ကြယ္​ရုပ္သံ အပုိင္း (၂)

Posted by on in မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္, ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Details

စီမံကိန္​း​ေနာက္​ကြယ္​ရုပ္သံ အပုိင္း (၂)
ရိုက္/တည္း/တင္ဆက္ – ေက်ာ္စိုး

Leave a Reply

  • (will not be published)