စားဖုုိ႔ မသင့္တဲ့ အစားအေသာက္ ေရာင္းခ်သူေတြကုုိ အေရးမယူေသး

Posted by on in က်န္းမာေရး, သတင္း

Details

စားသံုးဖို ့မသင့္တဲ့ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူေတြကို ဥပေဒအတိုင္း အေရးယူတာမ်ိဳးမရွိတဲ့အတြက္ ေရာင္းခ်တာေတြဆက္ရွိေနပါတယ္။
ဦးအာကာ သတင္းေပးပို ့ထားပါတယ္။ DVB TV – 27.04.2015

Leave a Reply

  • (will not be published)