စားစရာေဝတဲ့ Punk ေတြ

Posted by on in ေခတ္ၿပဳိင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

Details

လမ္းေပၚက အိမ္ေျခမဲ့ေတြကို စားစရာေတြေ၀တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က Punkလူငယ္ေတြအေၾကာင္းကို တင္ဆက္ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)