စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

Posted by on in စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

Details

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္
ဒီႏွစ္က်ေရာက္မယ့္ အာဇာနည္ေန႔ဟာ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရးထားတဲ့ စာအုပ္ေတြ အေၾကာင္း ၊ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ ဘယ္လုိက်ဆံုးခဲ့ရတယ္၊ လုပ္ၾကံသူေတြကို ဘယ္လုိ အမႈစစ္ခဲ့တယ္၊ ဘယ္လုိ ႀကိဳးေပးသတ္ခဲ့တယ္၊ အဲဒီအေၾကာင္းေတြကုိ သိဖုိ႔ ေလ့လာ ဖတ္သင့္တဲ့ စာအုပ္ေတြအေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။
တင္ဆက္ – ေနရီရီ
ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔
တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

Leave a Reply

  • (will not be published)