စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

Posted by on in စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

Details

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္
ဒီစာတမ္းဖတ္ပြဲဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စာတမ္းဖတ္ပြဲသမိုင္းမွာ ပထမဆံုး ႏုိင္ငံေရးစာေပ စာတမ္းဖတ္ပြဲဆိုၿပီး စလုပ္တာပါ။ ဖတ္မယ့္စာတမ္းေတြကလည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာ သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းကေန ဒီေန႔ကာလအထိဆိုေတာ့ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ဒီစာတမ္းေတြကို နားေထာင္လုိက္တာနဲ႔ ဒီစာတမ္းေတြကို ေလ့လာလုိက္တာနဲ႔ ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစာေပေတြ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ သမုိင္းေၾကာင္းေတြ ဒါေတြကုိ အကုန္လံုးေလာက္ သိလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ သိပ္အက်ိဳးရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။
မံုရြာေအာင္ရွင္ (ဒု-ဥကၠ႒)
ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ
တင္ဆက္ – ေနရီရီ
ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔
တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

Leave a Reply

  • (will not be published)