စနစ္တက်မရွိတဲ့ စက္သံုးဆီ သိုေလွာင္ေရာင္းခ်မႈေတြေၾကာင့္ မီးေဘးစိုးရိမ္

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

ဧရာဝတီတိုင္း ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕ထဲမွာ စနစ္တက်မရွိတဲ့ စက္သံုးဆီ သိုေလွာင္ေရာင္းခ်မႈေတြေၾကာင့္ မီးေဘးစိုးရိမ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဦးကိုကိုၾကည္

Leave a Reply

  • (will not be published)