စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္တာေတြ ေထာင္ဒဏ္နဲ ့ၾကိမ္ဒဏ္ေပးမွ ပေပ်ာက္မယ္

Posted by on in လႊတ္ေတာ္ေရးရာ, သတင္း, ဥပေဒဆုိင္ရာ

Details

စည္းကမ္းမဲ့ အမူိက္စြန္႔ပစ္တာေတြ ပေပ်ာက္ဖို႔ ေထာင္ဒဏ္နဲ ့ၾကိမ္ဒဏ္ေပးမွ ပေပ်ာက္မယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမဳိ႔ေတာ္၀န္က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဦးအာကာ သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 20.09.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)