စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ မုံရြာျမိဳ႕မွာ တလမ္းေမာင္းစနစ္ က်င့္သုံးတဲ့အေပၚ

Posted by on in Voxpop

Details

စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ မုံရြာျမိဳ႕မွာ တလမ္းေမာင္းစနစ္ က်င့္သုံးတဲ့အေပၚ
ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေအာင္ကုိလတ္(မုံရြာ)

Leave a Reply

  • (will not be published)